Faq

Var kommer uträkningarna från?

Uträkningarna för antal mil per ton CO2 kommer från EcoPassanger - Environmental Methodology and Data och baserar sig på en mellanstor dieselbil som drar mellan 0,6-0,8 liter/mil.

Var kommer utsläppsrätterna från?

Alla utsläppsrätter som köps hos oss genom klimatkompensering är utfärdade från FN-certifierade klimatprojekt. Dessa klimatprojekt är anläggningar i utvecklingsländer som solcellsparker, vindkraftsparker, vattenkraftverk etc. som ersätter tidigare fossildrivna anläggningar med mycket höga utsläppshalter.

Vad får man för bevis?

Du får ett digitalt certifikat i form av vår Klimatgåva. Detta intygar att vi klimatkompenserar, genom köp av utsläppsrätter, de antal ton CO2 du köper. Alla våra utsläppsrätter är spårbara i Kyotoavtalets registreringssystem.

Erbjuder ni Klarna?

Ja, vi erbjuder Klarna.